13 nowych autobusów z silnikami wysokoprężnymi oraz 2 nowe autobusy z silnikami zasilanymi gazem CNG już w najbliższe wakacje wyruszy na przemyskie ulice. Będą miały niskie podłogi i klimatyzację.

13 nowych autobusów z silnikami wysokoprężnymi oraz 2 nowe autobusy z silnikami zasilanymi gazem CNG już w najbliższe wakacje wyruszy na przemyskie ulice. Ponadto wszystkie nowo zakupione autobusy oraz 25 pozostających aktualnie w taborze Miejskiego Zakładu Komunikacji zostaną wyposażone w nowoczesny system informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego.

Zakup autobusów miejskich klasy maxi realizowany jest w ramach zadania „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl”, które to zadanie jest dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Gmina Miejska Przemyśl w ramach przedmiotowego zadania dokonała zakupu 13 nowych autobusów z silnikami wysokoprężnymi oraz 2 nowych autobusów z silnikami zasilanymi gazem CNG. Poza zakupem autobusów, dokonano również zakupu wyposażenia do tych pojazdów, a także do 25 pozostających już w taborze MZK Sp. z o.o. w Przemyślu.

Wszystkie autobusy będą się cechowały niskimi podłogami, co pozwoli na bezproblemowe wjechanie do nich pasażerów poruszających się na wózku inwalidzkim. Dla pasażera na wózku inwalidzkim przewidziano specjalne miejsce w autobusie. Nie zapomniano również o pasażerach niedowidzących oraz niewidomych, dla których w newralgicznych miejscach autobusu będą umieszczone specjalne piktogramy. Dużym udogodnieniem dla osób niedowidzących i niewidomych będzie wprowadzenie systemu informacji pasażerskiej w postaci zapowiedzi głosowych.

Nowe autobusy będą mogły pomieścić do 95 pasażerów. Będą wyposażone w klimatyzację co powinno poprawić komfort podróży w szczególności w okresie letnim i zimowym.