Październik jest okazją do przypomnienia dwóch ważnych wydarzeń, jakie miały miejsce w Przemyślu. Pierwszym jest 630. rocznica nadania praw miejskich, które Przemyśl otrzymał 1 października 1389r.

W troskliwości naszej, starając się o to, by miasto nasze Przemyśl do wzrostu i lepszego położenia gospodarczego przyprowadzić, by takowe pod rządami naszymi się pomyślniej wzmagało, przenosimy takowe z pod prawa, pod którym od czasów swego pierwotnego założenia pozostaje, pod prawo niemieckie, także magdeburskim zwane, którego miasto nasze Lwów alias Lemburg używa, po wieczne czasy, dodając rzeczonemu miastu Przemyślowi sto łanów frankońskich, poczynających się u granic wsi Nehrzebka, a ciągnących się aż po rzekę San.

To informacje potwierdzającą uzyskanie 1 października 1389 r. przez Przemyśl praw miejskich magdeburskich oraz wynikających z tego faktu korzyści i przywilejów, które podaje Leopold Hauser w Monografii Miasta Przemyśla.

Drugim wydarzeniem obchodzonym w październiku jest 109 rocznica obchodu grunwaldzkiego w Przemyślu, którego jednym z głównych punktów było odsłonięcie pamiątkowej Tablicy Grunwaldzkiej, wmurowanej w zewnętrzną ścianę prezbiterium przemyskiej katedry.