Burmistrz Chivasso oraz Prezydent Przemyśla podpisali umowę o współpracy partnerskiej między miastami. Włoskie Chivasso stało tym samym dziesiątym miastem partnerskim Przemyśla.

Liczące ponad 20 tysięcy mieszkańców Chivasso pomiędzy Turynem a Mediolanem i jest ośrodkiem miejskim oddziałującym kulturotwórczo na region liczący ok. 100 tys. mieszkańców. Punktem wyjścia do wizyty i współpracy z Przemyślem jest m.in. istnienie w tym mieście obozu jeńców z armii austro – węgierskiej i niemieckiej narodowości polskiej, z których następnie formowana była armia gen. Hallera. Przez obóz Mandria di Chivasso przeszło ponad 20 tys. żołnierzy od grudnia 1918 roku do zamknięcia obozu w czerwcu 1919 – stanowili oni ok. 1/3 wojska polskiego we Francji pod dowództwem generała Hallera. Pobyt polskich żołnierzy został zapamiętany przez mieszkańców Chivasso i dla podkreślenia tych wydarzeń Rada Miasta postanowiła nadać jednej z ulic imię Żołnierzy Polskich.