Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej, która wprowadza zmiany istotne dla podmiotów leczniczych i samorządów terytorialnych.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej, która wprowadza zmiany istotne dla podmiotów leczniczych i samorządów terytorialnych.

Przedstawiamy propozycję ważnej regulacji w formule prezentacji, która ułatwia analizę.

Przypominamy, że 13 czerwca 2017 r. opublikowano projektu, który skierowano do konsultacji społecznych (do 13 lipca br.). 21 czerwca 2017 r. wstrzymano jednak konsultacje, bez podania terminu ich wznowienia.

Wśród pozytywnych zmian w projekcie warto wymienić: świadczenia komercyjne w SPZOZ, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w domu pacjenta i w karetce czy odsunięcie terminu dostosowania do standardów technicznych i sanitarnych. Do negatywnych zmian należy m.in.: wyeliminowanie dzierżawy i outsourcingu, a także zapisy o zakazanej reklamie, które są jeszcze bardziej nieprzejrzyste.