Związek Miast Polskich, Instytut Spraw Publicznych, Związek Powiatów Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP zapraszają do udziału w badaniu ankietowym, które jest częścią projektu "Rola samorządów w polityce zagranicznej RP".
Związek Miast Polskich, Instytut Spraw Publicznych, Związek Powiatów Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP zapraszają do udziału w badaniu ankietowym, które jest częścią projektu "Rola samorządów w polityce zagranicznej RP".