Jak będzie wyglądał przyszłoroczny budżet państwa? - podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego 22 września wicepremier Mateusz Morawiecki prezentował materiał na ten temat.

Podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego 22 września wicepremier Mateusz Morawiecki prezentował materiał na temat przeszłorocznego budżetu. Podkreślił, że program zwiększania dochodów jest możliwy dzięki uszczelnieniu wpływów z podatków. Zauważył, że wzrost planowanych dochodów z VAT jest jednym z najważniejszych planowanych wzrostów w UE. Nadmienił, że Polska jest liderem poprawy ściągalności podatków na tle innych krajów UE. Odnosząc się natomiast do kwestii polityki społecznej, poinformował, że w latach 2015-2017 nastąpił czterokrotny wzrost wydatków na cele społeczne.

W załączeniu Prezentacja, która zawiera informacje przydatne dla miast przy planowaniu budżetu na rok 2018 i lata następne. Zwracamy uwagę na konieczność korekty niektórych danych, gdyż są one błędne, np.: „W latach 2017-2018 prawie dwukrotne zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (o 23 mln zł, w sumie 42 mld zł)”. Oczywiście, pozostaje pytanie, czy zakładane przez Pana Wicepremiera prognozy się sprawdzą. Przez dwie godziny przekonywał on o tym związkowców i pracodawców, że tak...

Zachęcamy do lektury.