Podczas warsztatów on-line zorganizowanych 9 i 28 kwietnia przedstawiciele miasta i eksperci omawiali pozycję konkurencyjną miasta oraz jego ofertę turystyczną w ramach Programu „Rozwój lokalny".

W ramach Programu „Rozwój lokalny", na etapie pogłębionej diagnozy pojawił się problem w zakresie optymalnego wykorzystania potencjału turystycznego miasta. Doradcy miasta w składzie: Justyna Pietrzykowska, Mirosław Mękarski i Kazimierz Pałasz zorganizowali warsztaty z doradcami sektorowymi ZMP specjalizującymi się w tematyce Przemysłu Czasu Wolnego (PCW). 

Eksperci PCW Jarosław Górski, Krzysztof Markiel i Adam Mikołajczyk do tej pory przeprowadzili dwa warsztaty skierowane do Zespołu Miejskiego pod przewodnictwem wiceprezydent Izabeli Śliwińskiej oraz przedstawicieli lokalnej branży turystycznej. Spotkania, przeprowadzone oczywiście w formie on-line, pozwoliły na ujednolicenie pojęć w zakresie turystyki i przemysłu czasu wolnego oraz czynników rozwoju (silnych i słabych stron). Przedyskutowano także pozycję konkurencyjną miasta, jego ofertę i dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie. Nie zabrakło omówienia skutków pandemii COVID-19 oraz jej wpływu na przyszłe trendy w turystyce. 

Zaplanowane są też kolejne spotkania warsztatowe i wspólna praca nad drzewem wyzwań (problemów), które z pewnością pomoże doprecyzować i ukierunkować działania w zakresie stworzenia kompleksowej oferty zogniskowanej wokół potrzeb grup docelowych. Ważne także będzie wzmocnienie promocji postaw przedsiębiorczych i proturystycznych wraz z niezbędnym wsparciem instytucjonalnym miasta i lokalnego biznesu.