Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza prezydentów i burmistrzów 255 kwalifikowalnych małych i średnich miast 14 czerwca br. do Warszawy na spotkanie poświęcone Programowi „Rozwój lokalny”.

6 maja br. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchomiło nabór wniosków (tzw. zarysów projektów) w ramach Programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021.

Program ten ma na celu wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia mieszkańców.
Projekty powinny zatem zakładać realizację strategicznej, zintegrowanej, wieloaspektowej i kompleksowej wizji zarządzania miastem i jego funkcjonowania w celu zapewnienia realnej poprawy sytuacji mieszkańców i użytkowników miast.
Projekty będą miały także na celu podniesienie poziomu kompetencji, jakości świadczonych usług i odpowiedzialności administracji samorządowej, przyczyniając się do budowania zaufania mieszkańców do władz lokalnych jako instytucji administrujących lokalnym rozwojem.

14 czerwca br. w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne dedykowane prezydentom i burmistrzom 255 kwalifikowalnych małych i średnich miast. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza osoby decyzyjne w zakresie polityki rozwoju lokalnego, aby mogły one osobiście zapoznać się z zasadami programu i potencjalnymi korzyściami, jakie może on przynieść miastom.

Spotkanie odbędzie się 14 czerwca br. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, przy ul. Wspólnej 2/4.
W załączeniu program spotkania.

Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy:
marcin.bogusz@miir.gov.pl
, tel. 22 273 77 91 lub 22 273 78 36.