Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Energii oraz Polski Fundusz Rozwoju, pod auspicjami Związku Miast Polskich, zachęcają władze polskich miast do współpracy dla rozwoju branży elektromobilności.

Prezydenci i burmistrzowie miast oraz wójtowie gmin, którzy deklarują chęć zaangażowania się oraz wprowadzenia pojazdów elektrycznych do komunikacji miejskiej, zaproszeni są do podpisania listu intencyjnego.

Elektromobilność jest jednym z kluczowych obszarów określonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Program, ma na celu stworzenie dogodnych warunków dla upowszechniania korzystania z pojazdów elektrycznych, w tym głównie zbiorowego transportu miejskiego, opartego zarówno o autobusy elektryczne, jak i pozostałe środki transportu wykorzystujące napęd elektryczny wraz z infrastrukturą ładowania.

Efektem wdrażania Programu Elektromobilności z perspektywy miast jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez m.in. ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, obniżenie hałasu oraz poprawę dostępności i komfortu komunikacji miejskiej.

Zgłoszenia można przesyłać do 11 stycznia 2017 r. na załączonym wzorze (DOCX 22 KB).

Zgłoszenie wyrażające wolę podpisania listu intencyjnego powinno być podpisane przez prezydenta/burmistrza lub wójta (lub zastępców) oraz przesłane na adres:

Barbara Szumska
Polski Fundusz Rozwoju S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa.

Organizator zastrzega sobie prawo do podpisania listu intencyjnego z nie więcej niż 10 miastami lub gminami, biorąc pod uwagę uwarunkowania związane z zanieczyszczeniem powietrza oraz ich plany w zakresie elektromobilności, w tym planowany procent udziału autobusów elektrycznych we flocie, dotychczas dokonane zakupy pojazdów elektrycznych i plany w zakresie carsharingu.

Uroczyste podpisanie listów intencyjnych nastąpi podczas konferencji planowanej na styczeń 2017 r.


Kontakt:
Barbara Szumska, Polski Fundusz Rozwoju S.A., E: barbara.szumska@pfr.pl,
M: +48 504 996 007.


Dodatkowe informacje i linki

Założenia Programu e- BUS
Plan Rozwoju Elektromobilności opracowany w Ministerstwie Energii