Do 23 marca trwa nabór wniosków do konkursu w programie dotacyjnym „Niepodległa 2018”. Jego beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury.

Celem strategicznym programu jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:
• Festiwale, koncerty, spektakle
• Wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych
• Tworzenie archiwów historii mówionej i archiwów społecznych
• Projekty animacyjno-edukacyjne, oparte na interakcji i współdziałaniu, np.: warsztaty, gry terenowe, questy
• Wystawy wraz z katalogami
• Publikacje

Beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury.
Nabór do konkursu „Niepodległa 2018” trwa do 23 marca do godziny 15:59.
Wnioski o przyznanie dofinansowania można składać poprzez formularz dostępny na platformie Witkac.pl.