Prezes ZMP w piśmie do J. Sasina podkreśla potrzebę szerokich konsultacji społecznych przepisów regulujących tworzenie tej metropolii i wnosi o zorganizowanie wysłuchania publicznego w Sejmie.

Prezes Związku Miast Polskich, Zygmunt Frankiewicz w piśmie do posła Jacka Sasina, jako reprezentanta wnioskodawców projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, pisze:

„Przedstawiona przez Państwa Posłów propozycja przepisów regulujących tworzenie metropolii warszawskiej dotyczy kwestii zasadniczych dla ustroju samorządu terytorialnego w Polsce. Jako prezes Związku Miast Polskich zrzeszającego Warszawę i 15 miast, których dotyczy proponowana regulacja, chcę podkreślić, że jej waga uzasadnia potrzebę przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych z osobami i podmiotami, na których funkcjonowanie będzie ona oddziaływać.

Jest to szczególnie istotne dla samorządowych wspólnot mieszkańców, objętych proponowanymi zmianami, które w przypadku poselskiego projektu ustawy, nie mogły zaopiniować go na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Z tych powodów uprzejmie prosimy Pana Posła o podjęcie działań zmierzających do zorganizowania w Sejmie wysłuchania publicznego dotyczącego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Zwracamy także uwagę, że ocena skutków wdrożenia tego projektu nie będzie możliwa bez znajomości przepisów wprowadzających nową, metropolitalną jednostkę samorządu terytorialnego, dla obszaru funkcjonalnego Warszawy.

Prosimy, więc Pana Posła o jak najszybsze przedstawienie tych przepisów oraz o podjęcie starań, aby procedować je równolegle z projektem ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.”