Z. Frankiewicz podziękował za liczny udział w pożegnaniu Śp. P. Adamowicza i przekazał poparcie ZMP dla inicjatywy zorganizowania I Krajowego Zjazdu Samorządnej Rzeczpospolitej w Gdańsku, 4 czerwca.

Prezes ZMP, Zygmunt Frankiewicz dziękuje burmistrzom, prezydentom, radnym oraz innym przedstawicielom miast członkowskich Związku, delegatom i uczestnikom Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego w Gdańsku i wyraża wdzięczność za tak liczny i godny udział w pożegnaniu Śp. Pawła Adamowicza, prezydenta miasta Gdańska.

W piśmie Prezesa Związku do miast czytamy:

Było to możliwe dzięki zjednoczeniu nas wszystkich wokół wartości, które uosabiał i wiernie wcielał w życie nasz Kolega z Gdańska. Mimo tragicznych okoliczności, które dotknęły nas boleśnie i zasmuciły, daliśmy wyraz pozytywnej siły, jaką jest Samorządna Rzeczpospolita - wolna i solidarna.

Polski samorząd terytorialny, zaprojektowany podczas I Krajowego Zjazdu wielkiego ruchu społecznego Solidarność w październiku 1981 r., jest najlepszym owocem polskich przemian, których przełomowym momentem były wybory z 4 czerwca 1989 roku. Owocem, który już 27 maja następnego roku upodmiotowił nasze lokalne wspólnoty i pozwolił im prawdziwie podjąć współodpowiedzialność za rozwój naszych miast i gmin oraz za przyszłość Polski.

Paweł Adamowicz pragnął przywrócić blask tej marginalizowanej ostatnio rocznicy i chciał nas zaprosić z tej okazji do Gdańska. Powiadomiła nas o tym podczas naszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego w historycznej Sali BHP Jego najbliższa współpracowniczka, pełniąca obecnie obowiązki prezydenta Gdańska, Pani Aleksandra Dulkiewicz.

Jestem przekonany, że wszyscy, wzmocnieni w ostatnich wyborach samorządowych silnym mandatem społecznym, przyjedziemy gremialnie na to zaproszenie Pawła - na I Krajowy Zjazd Samorządnej Rzeczpospolitej. Deklaruję, że podejmiemy niezbędne działania, by pomóc Gdańskowi w jak najlepszym przygotowaniu naszego w nim udziału.”