Podczas dwóch dni trwania 4. Forum Praktyków Partycypacji odbyło się 20 sesji i warsztatów. Ponad 230 samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych przyjechało 5 i 6 czerwca do Lublina

Forum Praktyków Partycypacji to dwudniowe wydarzenie mające na celu wymianę doświadczeń między osobami na co dzień zajmującymi się włączaniem mieszkańców w procesy podejmowania decyzji, zainicjowanie kontaktów osób zajmujących się tą tematyką, stworzenie przestrzeni wymiany myśli i wzajemnego poszerzania wiedzy.

Podczas dwóch dni tegorocznego Forum odbyło się ponad 20 sesji i warsztatów dotyczących Budżetu Obywatelskiego, dobrych praktyk w dziedzinie rewitalizacji. Mówiono o Komitecie Rewitalizacyjnym, zasadach jego wyboru i działania; o przestrzeni publicznej, włączaniu mieszkańców w procesy planowania przestrzennego, dialogu społecznym, a także o konfliktach, „trudnych klientach”; przestrzeni dla kobiet; partycypacji okiem urzędników, architektów i urbanistów.

Dwie sesje firmowane były przez Związek Miast Polskich. Pierwsza z nich pt. „Budżet partycypacyjny”, w której uczestniczyli przedstawiciele Komisji Partnerstwa i Dialogu ZMP, była poświęcona ewaluacji i nowemu podejściu do BP na przykładach m.in. Gorzowa Wlkp., gdzie mieszkańcy wspólnie wypracowują projekty do realizacji.

Dąbrowa Górnicza realizuje projekt DBP 2.0 polegający na wspólnym wypracowaniu projektów przy współpracy animatorów dzielnicowych. Prace przy DBP nakierowane są na konsultacje i współpracę, a nie rywalizację. Siłą DBP 2.0 ma być zastąpienie dyskusji nad jednostkowymi projektami dyskusją na temat potrzeb całej dzielnicy. Pomagają w tym, specjalnie wyszkoleni, animatorzy, których zadaniem jest prowadzenie cyklicznych spotkań z mieszkańcami w każdej z 35 dzielnic Dąbrowy Górniczej. Projekt polega na mapowaniu i diagnozowaniu potrzeb dzielnicy, zbieraniu pomysłów na projekty, poprzez dyskusję i warsztaty i wyłonieniu priorytetów dla dzielnicy, a na końcu, wspólnie z mieszkańcami i przy pomocy urzędników wypracowywaniu konkretnych projektów do realizacji.

Lublin to z kolei miasto, które jako pierwsze realizuje dwa Budżety Obywatelskie, z czego nowością jest Zielony Budżet Obywatelski. Powołany został do życia z myślą o projektach związanych z zielenią, nadzorowanych przez Miejskiego Architekta Zieleni. Mieszkańcy decydują o przestrzeni zielonej wokół siebie. Zielony BO cieszy się dużym zainteresowaniem.

W drugim dniu Forum, podczas spotkania śniadaniowego, odbyła się sesja prowadzona przygotowana przez ZMP dotycząca „Nowej Agendy Miejskiej” - deklaracji przyjętej podczas konferencji Narodów Zjednoczonych w Quito - w sprawie zrównoważonych miast i osiedli ludzkich (Habitat III).

JL.