Prezydenta Miasta Poznania powołał Zespół ds. Polityki Równości i Różnorodności. Będzie wyznaczał kierunki miejskiej polityki w zakresie równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.

Zespół ds. Polityki Równości i Różnorodności został powołany zarządzeniem prezydenta Miasta Poznania. Uzgodniono, że w jego skład wejdą miejscy urzędnicy, przedstawiciel/ przedstawicielka Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz niezależni eksperci, wyłonieni w konkursie. Zespołowi przewodniczy Marta Mazurek - była pełnomocniczka prezydenta ds. przeciwdziałania wykluczeniom, obecnie radna miasta Poznania.

- Chcemy, by Poznań był miastem otwartym i tolerancyjnym. Ważne jest dla nas nie działanie doraźne, ale systemowe - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - W szczególności zależało nam na głosie niezależnych ekspertów, którzy mają bogate doświadczenie w walce z wykluczeniem i dyskryminacją. Cieszę się, że udało nam się stworzyć zespół, złożony z ludzi kompetentnych, chętnych do pracy na rzecz Miasta i jego mieszkańców. Działania, które podejmowaliśmy w ostatnich latach, w dużym stopniu inspirowane przez Martę Mazurek, sprawiły, że zaczynamy być miastem, z którego doświadczenia chcą czerpać inni. Chcemy dzielić się tymi doświadczeniami, by również w innych miastach w Polsce wprowadzano zmiany, kładące duży nacisk na politykę równościową.

Celem zespołu powołanego przez prezydenta jest wyznaczanie kierunków miejskiej polityki w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji - ze względu na płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, wiek, orientację seksualną, wyznanie, stopień sprawności czy status społeczno-ekonomiczny.

W skład Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności weszli m.in. miejscy urzędnicy. To pracownicy i dyrektorzy wydziałów, których zadania związane są z realizowaniem polityki społecznej i edukacyjnej. Grono eksperckie zostało wyłonione w drodze konkursu, do którego wpłynęło 16 zgłoszeń. Wybrano pięć osób, które spełniły wszystkie wyznaczone kryteria, zarówno podstawowe jak i dodatkowe, mają bogaty dorobek naukowo-badawczy oraz doświadczenie w tematyce migracji, lgbt+, edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej, nierówności społeczno-ekonomicznych czy nierówności na rynku pracy. Ekspertki działają lub działały również w stowarzyszeniach i organizacjach, zajmujących się walką z dyskryminacją.