Kostka brukowa równa jak stół, gładkie chodniki i całoroczny pasaż kultury w ulicy Jana Baptysty Quadro - tak będzie wyglądał Stary Rynek po remoncie. Gotowa jest koncepcja modernizacji płyty rynku.

Autorem koncepcji jest pracownia architektoniczna Demiurg, która wygrała ogłoszony przez urząd miasta przetarg. Zaproponowane zmiany zostały poprzedzone cyklem debat dotyczących wyglądu Starego Rynku. Nie ograniczą się do wyrównania bruku, choć to jeden z ważniejszych elementów koncepcji.

- Planowane prace mają przywrócić funkcjonalność nawierzchni, ale równie ważne jest zachowanie jej wartości historycznej i klimatu tego miejsca - mówi Joanna Bielawska-Pałczyńska, miejska konserwator zabytków. - Obecna kostka brukowa powinna zostać zachowana, ale oczywiście poddana gruntownej renowacji.

Kostka nie będzie szlifowana, ale kamienie zostaną odpowiednio wyselekcjonowane i ponownie ułożone na nowym podłożu tak, by nawierzchnia była równa jak stół. Spoiny pomiędzy kamieniami będą dokładnie wypełnione, a chodniki wykonane zostaną z obecnych płyt granitowych i również będą wyrównane. Nowa nawierzchnia zostanie też ułożona na 10 ulicach, które dochodzą do rynku (do ich pierwszego skrzyżowania).

Nowości będzie więcej: przed domkami budniczymi pojawi się szereg lamp i siedziska, a przy budynku Wagi i po obu stronach Odwachu staną wyspy zieleni z roślinami, które zapewnią cień i możliwość odpoczynku.

- Zależy nam na tym, by Stary Rynek był przestrzenią przyjazną dla wszystkich mieszkańców Poznania oraz turystów i nie stracił przy tym swojego zabytkowego charakteru - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta.- Zmiany są konieczne, by bez problemu mogli poruszać się po nim piesi w każdym wieku, także seniorzy. Żeby na płytę rynku mogli też bez problemów wjechać rodzice z dziećmi w wózkach oraz niepełnosprawni.