Poznań ma nowe, piętnaste, miasto partnerskie - włoską Bolonię, która od kilku lat współdziała z Poznaniem w zakresie projektów europejskich, poświęconych zagadnieniom zrównoważonego rozwoju miast.

Współpracę zainaugurowało oficjalne spotkanie zastępcy prezydenta Poznania Mariusza Wiśniewskiego z dyrektorem Gabinetu Miasta Bolonia - Giuseppem De Biasi.

- Mam przyjemność ogłosić, że od dzisiaj Poznań i Bolonia stają się miastami partnerskimi. Dobre relacje z zagranicznym miastem niosą ze sobą wiele możliwości i szans dla naszego samorządu, instytucji i przede wszystkim dla mieszkańców. Jestem przekonany, że wymiana doświadczeń i wiedzy przynosi korzyści obu współpracującym stronom. Dzięki takim kontaktom stolica Wielkopolski pięknieje i staje się miastem, w którym warto żyć - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

7 listopada 2017 roku poznańscy radni zagłosowali za nawiązaniem formalnej współpracy ze społecznością włoskiego Miasta Metropolitalnego Bolonia. We wtorek 5 grudnia w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się spotkanie inicjujące partnerską współpracę.

- Zależy nam na Europie, to jeden z powodów nawiązania tego partnerstwa. Ale jest wiele wspólnych spraw, które łączą Poznań i Miasto Metropolitalne Bolonia. Wspomnę o naszych uniwersytetach, ale również o trosce o zrównoważony rozwój. Ten rozwój rozciąga się od środowiska, aż do kultury. Łączy nas także strategiczne myślenie o rozwoju metropolii - wyjaśnia Giuseppe De Biasi.

Bolonia od kilku lat współdziała z Poznaniem w zakresie projektów europejskich, poświęconych zagadnieniom zrównoważonego rozwoju miast. Z partnerami w regionie Emilii-Romanii i jego stolicy - Boloinii - współpracuje także kilka poznańskich uczelni oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.