Wyzwania dla kształcenie i szkolenia zawodowego, integracja pokoleń czy współpraca międzysektorowa - to tylko niektóre tematy, poruszone podczas Poznańskiego Forum Nowej Edukacji.

Konferencja, która odbyła się 20 kwietnia w Poznaniu wpisała się w działania, mające na celu promocję szkolnictwa zawodowego, które miasto Poznań realizuje od wielu lat.

Celem Miasta Poznań jest, aby młodzi ludzie dokonywali wyborów takich ścieżek edukacyjnych i zawodowych, które zapewnią im pozostanie w mieście i odniesienie sukcesu. Jednym z rozwiązań są wspólne działania w obszarze edukacji i biznesu, umożliwiające szybkie reagowanie na potrzeby zmieniającego się rynku pracy, przy uwzględnieniu nowoczesnych technologii i zapotrzebowania na nowych pracowników.

- Poznań to miasto otwarte na wszelkie inicjatywy podejmujące tematy społeczne, w tym z zakresu edukacji, a w szczególności kształcenia zawodowego. Żyjemy w czasach dynamicznego rozwoju. Zmieniają się także potrzeby naszego rynku pracy. Obecnie, w erze inteligentnych miast są one zupełnie inne niż jeszcze kilka lat temu - tłumaczy prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak. - Firmy lokujące w Poznaniu swoje inwestycje potrzebują nie tylko pracowników z dyplomem uczelni wyższej, ale przede wszystkim specjalistów w określonych dziedzinach. Dlatego tak istotne jest kształcenie zawodowe i stałe modyfikowanie naszej oferty edukacyjnej pod kątem wymogów i potrzeb lokalnego rynku pracy.

Międzynarodowa konferencja pt. "Wyzwanie dla edukacji zawodowej w Smart Cities" to forum wymiany doświadczeń. W programie znalazły się trzy debaty: "Wyzwania dla kształcenia i szkolenia zawodowego w erze inteligentnych miast", "Integracja nowych pokoleń i ludności napływowej w szkolnictwie zawodowym" oraz "Współpraca międzysektorowa: uczelnie i biznes - ważni interesariusze w tworzeniu szkolnictwa zawodowego". W dyskusji wzięli udział polscy i zagraniczni eksperci (m.in. pracownicy naukowi, dyrektorzy szkół i miejscy urzędnicy).