Mierniki czystości powietrza pojawią się w 160 szkołach metropolii Poznań. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań jest pierwszym tego rodzaju metropolitalnym projektem w kraju.

Rozstrzygnięto przetarg na montaż mierników czystości powietrza w 160 szkołach metropolii Poznań. Jego zwycięzca - firma INEA zainstaluje w szkołach czujniki, komputery i monitory pokazujące wyniki pomiarów. Przetarg, ogłoszony i rozstrzygnięty przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań, obejmuje też przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej.

W ramach projektu, wspólnie z NASK (Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa - Instytut Badawczy), przeprowadzone zostaną warsztaty edukacyjne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i lokalnej społeczności. Prowadzący zajęcia, organizowane w okresie grzewczym, przedstawią temat przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza w gminach metropolii. Dodatkowym wsparciem będą materiały edukacyjne przygotowane przez INEA - spot radiowy i telewizyjny oraz dedykowane ulotki i plakaty.

- Warunkiem rozwoju aglomeracji poznańskiej jest współpraca. Mamy już pierwsze połączenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Uznaliśmy jednak, że ważny jest nie tylko transport. Dzisiejsza umowa pozwoli na zamontowanie w 160 szkołach na terenie metropolii czujników jakości powietrza. Dzięki temu dzieci i ich rodzice dowiedzą się, jaka jakość powietrza jest w ich najbliższym otoczeniu. Przedsięwzięcia ma wymiar edukacyjny. Mierniki pozwolą nam również stworzyć szczegółową mapę zanieczyszczeń, co pozwoli jeszcze skuteczniej zwalczać ich źródła - mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, prezes zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Projekt potrwa trzy lata. INEA wyceniła jego realizację na 1 268 179,20 zł brutto.
Wielkości mierzone przez system zostaną uśrednione w określonych okresach pomiarowych i raz na 5 minut przesłane do centralnego serwera. Dzięki wykorzystaniu sieci Wi-Fi oraz Ethernet dane transmitowane będą w sieciach poszczególnych szkół. Serwer zbierze dane i opracuje statystyki. Podstawową, prezentowaną także w Internecie, informacją będzie średnia krocząca z ostatnich 60 minut pomiaru, odświeżana co 5 minut. Dane prezentowane będą też na ekranach informacyjnych rozmieszczonych w szkołach, gdzie wzbogacą je treści edukacyjne opracowane przez INEA.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań jest pierwszym tego rodzaju metropolitalnym projektem w kraju.