BaDaM to projekt otwarcia zbiorów danych o mieście uruchomiony przez miasto Poznań w tym roku. Obejmują one wiele zagadnień, a tematem przewodnim w sierpniu jest turystyka.

Baza Danych Miasta Poznania www.badam.poznan.pl to projekt otwarcia zbiorów danych o mieście właśnie uruchomiony przez miasto Poznań w 2018 r. Dane zawarte na portalu obejmują wskaźniki statystyczne dotyczące wielu zagadnień. Znajdziemy tam też raport opisujący stan rozwoju Poznania w różnych obszarach funkcjonowania: m.in. gospodarki, innowacji i inteligentnego miasta, rynku pracy, demografii, transportu, edukacji, środowiska, warunków życia, partycypacji publicznej, zarządzania miastem i finansów; wdrażania strategii rozwoju miasta, programów i polityk branżowych.

Baza powstała dzięki współpracy z niemal 90 jednostkami i organizacjami samorządu, biznesu oraz pozarządowymi. Portal Badam.poznan.pl jest przygotowany dla mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, naukowców, samorządowców, działaczy miejskich i wszystkich zainteresowanych, którzy poszukują danych o Poznaniu potrzebnych do pracy, rozwijania wiedzy lub po prostu dla przyjemności. Zastępuje wydawaną od wielu lat publikację nt. sytuacji społeczno-gospodarczej miasta w wersji papierowej.

BaDaM ma charakter rozwojowy i będzie rozbudowywany zgodnie z potrzebami użytkowników. Zgodnie ze światowymi tendencjami, miejskie dane są prezentowane w sieci internetowej w sposób atrakcyjny, przejrzysty i zgodny z przepisami prawa.

Raz w miesiącu na portalu będzie pojawiał się inny temat przewodni, zapowiadany krótkim filmem. W sierpniu jest nim turystyka: