W Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie mszę żałobną za śp. Stanisława Wyganowskiego, pierwszego prezydenta Warszawy w III RP odprawiał ks. Jan Sikorski. Udział w uroczystościach wzięli liczni członkowie rodziny, przedstawiciele władz samorządowych Warszawy z obecną i byłymi prezydentami miasta. Obok sztandaru Warszawy, prezydenta Wyganowskiego żegnał sztandar Związku Miast Polskich. W poczcie sztandarowym byli: Dorota Zbińkowska (radna m. st. Warszawy), Andrzej Pietrasik (burmistrz Płońska) - członkowie Zarządu Związku i Wiesław Sikorski, były wiceprezes ZMP. W delegacji uczestniczył także Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP.

Stanisław Wyganowski urodził się w 1919 roku w Ligocie. Żołnierz Armii Krajowej, doktor nauk ekonomicznych. Prezydent Warszawy w latach 1990-1994. Honorowy obywatel Warszawy (2012 r.).

Premier Tadeusz Mazowiecki mianował go w styczniu 1990 roku prezydentem miasta stołecznego Warszawy, a wybór ten potwierdziło później Zgromadzenie Wyborcze Warszawy. Obejmując stanowisko prezydenta w początkowym okresie transformacji ustrojowej, w momencie kształtowania autentycznego samorządu terytorialnego, Stanisław Wyganowski określił najpilniejsze długofalowe zadania stojące przed stolicą w okresie przełomu. Zorganizował Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, nakreślił wizję rozwoju miasta. Dzięki niemu udało się stworzyć odpowiedni klimat dla Warszawy i realizacji warszawskich projektów, a zadanie to było wyjątkowo trudne wobec politycznych sporów dotyczących ustroju stolicy. Swoje credo zawarł w wydanej w 1993 roku publikacji „Jutro wielka Warszawa".

Były prezydent został pochowany na cmentarzu w Józefowie.