W geście solidarności wobec aktywności samorządowców z całego kraju, przedstawiciele samorządów województwa pomorskiego zawiązali regionalny Pomorski Komitet Protestacyjny.

Szanowni Państwo,
Jako samorządowcy jesteśmy w najwyższym stopniu zaniepokojeni sygnałami o zmianach uderzających w dotychczasowy kształt samorządu terytorialnego. Próby manipulowania ustrojem Miasta Stołecznego Warszawy, zapowiedzi centralizacji struktur m.in. Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Powiatowych Inspektoratów
Nadzoru Budowlanego czy Powiatowych Urzędów Pracy - to tylko kilka przykładów z szeregu działań, które poskutkują odebraniem lokalnym społecznościom wpływu na rzeczywistość, w której funkcjonują na co dzień. Z kolei prowadzona odgórnie i bez konsultacji głęboka reforma oświaty obarcza samorządy swoim ciężarem finansowym i organizacyjnym. Rozwiązania te realizowane są z pominięciem opinii i lekceważeniem zastrzeżeń środowiska samorządowego.

Dodatkowo, regularne wykorzystywanie trybu poselskiego przy procedowaniu najważniejszych dla samorządów projektów
ustaw oznacza pominięcie w procesie legislacyjnym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która z założenia powinna stanowić forum dla wypracowania wspólnego stanowiska władz centralnych oraz lokalnych.

Całokształt planowanych zmian stawia pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie demokracji lokalnej w Polsce. Są to działania, na które jako samorządowcy nie możemy się zgodzić. Dlatego 16 marca tego roku odbyło się ogólnopolskie Forum Samorządowe w Warszawie, którego uczestnicy wyrazili sprzeciw wobec tych planów i zadecydowali o powołaniu Samorządowego Komitetu Protestacyjnego.

W nawiązaniu do tych wydarzeń, a także w geście solidarności wobec aktywności samorządowców z całego kraju, postanowiliśmy o zawiązaniu regionalnego Pomorskiego Komitetu Protestacyjnego na terenie naszego województwa. Koordynatorami Komitetu zostali:
- Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk;
- Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz;
- Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń;
- Starosta Powiatu Malborskiego Mirosław Czapla;
- Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński;
- Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski;
- Burmistrz Miasta Pucka Hanna Pruchniewska.

Inauguracyjne spotkanie Komitetu odbyło się 12 kwietnia w Gdańsku. Jego uczestnicy, samorządowcy województwa Pomorskiego, dyskutowali o ewentualnych działaniach które można podjąć dla odwrócenia ponownej centralizacji życia społecznego w Polsce.

Zapraszamy do współpracy wszystkich samorządowców, którzy w swojej pracy kierują się dobrem samorządności w naszym kraju.