Podczas posiedzenia 17-18 stycznia br. członkowie Zarządu ZMP zajęli się zaopiniowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. odpadów, utrzymania czystości i porządku w gminach oraz dróg publicznych.

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu w Radomiu.
2. Informacja z posiedzenia Komisji Wspólnej i ST.
3. Informacja z prac w Senacie i Sejmie.
4. Informacja nt. rządowego programu Mieszkanie+.
5. Zaopiniowanie projektów ustaw:
a) zmieniającego ustawę o zmianie ustawy o odpadach (druk 61) –
b) o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (PiS),
c) o zmianie ustawy o drogach publicznych (rządowy),
d) o zmianie ustawy o podatku PIT oraz ustawy o podatku CIT (poselski),
e) o zmianie ustawy o finansach publicznych (KO),
f) o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz uchyleniu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (KO),
g) o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (KO),
h) o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (KP-PSL-KUKIZ15),
i) o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (KO),
j) o zmianie ustawy Kodeks karny (KP-PSL-KUKIZ15),
k) Karta Praw Podatnika (KO),
l) o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze (KO),
m) o zmianie ustawy o finansach publicznych (senacki, druk nr 31),
n) o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (senacki, druk nr 43),
o) o łódzkim związku metropolitalnym (senacki, druk nr 42).
6. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:
a) MK w sprawie bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko,
b) RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
7. Przyjęcie do wiadomości uchwały o wystąpieniu Raciąża ze Związku.
8. Korespondencja do rozpatrzenia.
9. Sprawy wniesione.
10. Program ZO ZMP we Wrocławiu, projekt programu działania na rok 2020.