Opiniowaniem projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych, o publicznym transporcie publicznym oraz o ochronie przyrody zajmie się Zarząd ZMP 13 kwietnia.

Zbliżające się posiedzenie Zarządu Związku odbędzie się 13 kwietnia br. w Dąbrowie Górniczej.

Początek obrad o godz. 15:00 (obiad o 13:30).

Miejsce obrad: Hotel Holiday Inn, Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 1A.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w Żywcu.
2. Informacja z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i ST (w tym kwestia art. 243 UFP)
3. Rozwój obszarów metropolitalnych i aglomeracji miejskich (z udziałem Kazimierza Karolczaka, przewodniczącego Zarządu GZM)
4. Wybory samorządowe – stan przygotowań
5. Finansowanie oświaty – co dalej?
6. Zaopiniowanie projektów ustaw:
a) o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (MIR),
b) o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (kontynuacja),
c) o ochronie przyrody (wysłany obiegowo do Zarządu),
d) o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (PSL),
e) o zm. ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (komisyjny),
f) o zmianie ustawy o podatku PIT (KUKIZ 15),
g) o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu (MIR),
h) o centralnym Porcie Komunikacyjnym (MI),
i) o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji… (MF).
7. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:
a) MI zm. rozporządzenie ws. wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów...
8. Projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – nowa wersja (potwierdzony udział wice-premiera Jarosława Gowina ok. 18:00)
9. Program rządowy Dostępność Plus.
10. Wynagrodzenia osób pochodzących z wyboru lub powołania – stan prac, nowe okoliczności
11. Kampania informacyjno-edukacyjna – stan przygotowań.
12. Korespondencja do rozpatrzenia.
13. Sprawy statutowe i wniesione.