Przedstawiciele Gdańska, Gdyni, Sopotu, Wejherowa, Tczewa, Słupska, Chojnic i Ustki podpisali list intencyjny dotyczący wdrożenia ujednoliconego systemu opłat za transport pasażerski.

Zmiany mają objąć wszystkich przewoźników w województwie pomorskim. Nowy system ma ułatwić poruszanie się mieszkańcom i przede wszystkim zlikwidować chaos komunikacyjny, najczęściej odczuwalny w samym Trójmieście. Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, dzięki wprowadzeniu Systemu, pasażerowie będą mogli podróżować na podstawie jednego, elektronicznego biletu, a zadaniem systemu będzie dopasowanie taryf.

Wdrożenie programu nastąpi do 30 czerwca 2020 r., a jego szacowany całkowity koszt wynosi 55 mln zł (bez kwot na wyposażenie autobusów przewoźników prywatnych).

- Regionalny system poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolitej informacji pasażerskiej jest jednym z elementów szerszej polityki promowania publicznego transportu zbiorowego w regionie – mówi marszałek Mieczysław Struk. - Wdrożenie w województwie pomorskim tego wspólnego, dla wszystkich organizatorów transportu i przewoźników, systemu jest
kolejnym, można wręcz powiedzieć, że ostatecznym krokiem do uproszczenia sposobu uiszczania opłat za przejazd komunikacją
zbiorową w regionie, a w szczególności Aglomeracji Trójmiejskiej
.