Rozpoczęły się wizyty studyjne ukraińskich samorządowców w pięciu polskich miastach. Zorganizowano je w ramach projektu „Polsko-norweska pomoc dla zwiększenia efektywności energetycznej na Ukrainie”.

W poniedziałek, 24 kwietnia rozpoczęły się 3-dniowe wizyty studyjne przedstawicieli ukraińskich miast w pięciu polskich miastach: Chorzowie, Kielcach, Kraśniku, Ostrowcu Świętokrzyskim i Płocku.

Ta inicjatywa to bezpośrednia kontynuacja (na poziomie samorządowym) działań, które dotychczas prowadziło Ministerstwo Rozwoju RP w ramach programu „Polska Pomoc 2016”, w siedmiu obwodach Ukrainy.

Projekt "Polsko-norweska pomoc dla zwiększenia efektywności energetycznej na Ukrainie" adresowany jest do 10 miast, 5 polskich (Chorzów, Kielce, Kraśnik, Ostrowiec Świętokrzyski, Płock) i 5 ukraińskich (Tarnopol, Winnica, Korosteń, Biała Cerkiew, Żytomierz), które już prowadzą współpracę partnerską.

Celem projektu, który będzie trwał do grudnia tego roku, jest wymiana doświadczeń i podnoszenie kompetencji urzędników miejskich odpowiedzialnych za przygotowanie inwestycji z zakresu efektywności energetycznej (EE) oraz opracowanie modelowych dokumentów związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji z zakresu EE, w modelu PPP w tym w formule ESCO (finansowanie z oszczędności w zużyciu energii), z wykorzystaniem doświadczeń norweskich.

Liderem tego przedsięwzięcia jest Związek Miast Polskich, a jego partnerami - Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), Związek Miast Ukrainy oraz Stowarzyszenie Miast Energoefektywnych na Ukrainie.