Od sierpnia polkowiczanie będą mogli skorzystać z dofinansowania do zakupu leków - tak zadecydowała Rada Miejska. Program będzie obowiązywał w latach 2018-2022.

Polkowiczanie będą mogli skorzystać z dofinansowania do zakupu leków. Stosowny projekt uchwały został jednogłośnie przegłosowany przez Radę Miejską. Program będzie obowiązywał w latach 2018-2022.

- Ten program to wyjście naprzeciw oczekiwaniom tych mieszkańców naszej gminy, którzy mają największe problemy za zakupem lekarstw. Podkreślam, że jest to program polegający na dofinansowaniu zakupu leków. Aby uzyskać wsparcie zostanie przeprowadzona procedura weryfikacyjna z wywiadem środowiskowym włącznie. Będą też żądane dokumenty o dochodach oraz chorobie. Wszystko po to, by pieniądze trafiły do osób, które rzeczywiście ich potrzebują – mówi Stanisława Bocian, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Polkowicach.

Wsparcie będzie udzielane tylko wówczas, gdy wykupione leki będą związane z chorobą, na którą cierpi pacjent. Program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Tam będą przyjmowane i weryfikowane wnioski. Na ich podstawie zostanie podjęta decyzja o przyznaniu pomocy. Osoby, którym zostanie udzielone wsparcie otrzymają je w formie zasiłku celowego. Program będzie finansowany ze środków gminy Polkowice.

Aby jak najwięcej osób mogło z niego skorzystać, zostało podniesione kryterium dochodowe, o którym mówi ustawa o pomocy społecznej. Z dofinansowania w ramach programu mogą skorzystać osoby o dochodzie do 1902 złotych. To maksymalnie o 300% więcej niż kwota określona w ustawie. Dotyczy zarówno osób samotnych, małżeństw oraz rodzin z dziećmi.