W Krakowie trwa I Krajowe Forum Miejskie, zorganizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, przy współpracy merytorycznej Związku oraz resortowego Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Forum jest pierwszym po latach polskim spotkaniem osób i środowisk zaangażowanych w polską politykę miejską, zorganizowanym pod auspicjami UN-Habitat. Ranga uczestniczących w nim osób świadczy o tym, że problematyka miast, silnie zaakcentowana w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, stoi przed szansą wpisania się na trwałe i w rosnącej skali w przedsięwzięcia władz i instytucji centralnych.

Gościem Forum była Podsekretarz Generalna ONZ, dyrektor generalna UN-Habitat, Maimunah Modh Sharif. Komisję Europejską reprezentował zastępcaca dyrektora DG-REGIO, Normunds Popens.
Rząd Polski reprezentowali ministrowie: Jerzy Kwieciński (MIiR), Jadwiga Emilewicz (MPiT) oraz Andrzej Adamczyk (MI), a także wiceminister Sławomir Mazurek (MŚ).

Inni ważni uczestnicy Forum to m.in.: Carlos Pinuera, przedstawiciel Banku Światowego dla Polski i krajów Bałtyckich, Nicolas Beets, Ambasador ds. Miejskich, MSW Holandii (spiritus movens Paktu Amsterdamskiego), Emmanuel Moulin, dyrektor sekretariatu URBACT, Mart Grisel, dyrektor EUKN (Europejska Sieć Wiedzy o Miastach) i Kieran McCarthy, członek Komitetu Regionów UE.

Z Polski, oprócz licznej grupy prezydentów i burmistrzów miast (głównie członków ZMP), byli także: Bartłomiej Pawlak, wiceprezes Zarządu PFR, marszałek Władysław Ortyl, wiceprezes ZW RP, burmistrz Artur Tusiński, wiceprezes Unii Miasteczek Polskich, Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP i Tomasz Fijołek, wicedyrektor Biura Unii Metropolii Polskich. W otwarciu Forum uczestniczył Marcin Krupa, prezydent Katowic, miasta kandydującego do roli gospodarza Światowego Forum Miast w roku 2022 (kontrkandydatem jest - póki co - oficjalnie Dortmund).

W I części Forum jego kluczowi uczestnicy podpisali deklarację „Współpraca na rzecz realizacji krajowej polityki miejskiej oraz Nowej Agendy Miejskiej”. Obrady potrwają do godzin popołudniowych we wtorek, 2 kwietnia.

Podczas Forum Minister Inwestycji i Rozwoju, Jerzy Kwieciński, zapowiedział ponowne otwarcie Biura UN-Habitat w Polsce (zostało one ustanowione w 2005 r., a zlikwidowane w 2011 r.).

(apo)