Płońsk pozyskał dofinansowanie unijne w wysokości ponad 2,3 mln zł na realizację m.in. projektu edukacyjnego pn. „Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności”.

Ponad tysiąc uczniów z 4 płońskich podstawówek skorzysta z nowego projektu pt. „Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności”, który zostanie zrealizowany w latach 2018-2020.Do szkół objętych projektem uczęszcza łącznie 2403 uczniów, pracuje w nich 250 nauczycieli.

Dzieci będą uczestniczyć w kilku tysiącach zajęć w tym m.in. matematyczno-przyrodniczych, językowych, ICT, chemicznych, fizycznych, a także specjalistycznych, rozwiną talenty i zainteresowania w ramach kółek i warsztatów oraz wezmą udział w wyjazdach edukacyjnych. Dzięki projektowi zostanie zakupiony sprzęt komputerowy oraz wyposażenie, w tym niezbędne do stworzenia różnego rodzaju pracowni np. chemicznej, językowej, informatycznej na kwotę ok. 900 000,00 zł. Dodatkowo 33 nauczycieli skorzysta z możliwości podniesienia kwalifikacji w ramach szkoleń i kursów. Całkowita wartość projektu 2 245 041,98 zł, z czego dofinansowanie unijne stanowi 2092657, 98 zł. Wkład własny gminy będzie stanowiło udostępnienie sal na potrzeby realizacji projektu.

W trosce o najmłodszych mieszkańców naszego miasta zostanie zrealizowany projekt, w ramach którego powstanie nowa grupa dla 20 dzieci (2,5 – 3-latków) w Przedszkolu nr 5 im. Jasia i Małgosi w Płońsku w roku szkolnym 2019/2020. Najmłodsi płońszczanie skorzystają z dodatkowych zajęć z programowania zajęć oraz arteterapii, do których zostanie zakupiony niezbędny sprzęt i wyposażenie. Dzięki projektowi doposażony zostanie także plac zabaw, który będzie dostępny dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola. Całkowita wartość projektu 352 540,00 zł, z czego dofinansowanie unijne stanowi 281 820,00 zł.