Nad Zalewem Sobótka samorząd Płocka zamierza utworzyć centrum sportowo-rekreacyjne. Inwestycja ma być zrealizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Płock ma doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w partnerstwie publiczno-prywatnym. W tej formule zrealizowany został projekt termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej (m.in. szkół i przedszkoli).

Inwestycja nad Zalewem Sobótka ma na celu  zapewnienie mieszkańcom Płocka i okolicznych miejscowości całorocznego dostępu do nowoczesnej i atrakcyjnej bazy rekreacyjnej z funkcjami sportowymi. Partner prywatny odpowiedzialny będzie za zaprojektowanie, sfinansowanie i wykonanie robót budowlanych. Wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie przede wszystkim wyłączne prawo do eksploatacji, w tym prawo do pobierania pożytków z powstałego obiektu.