W Płocku otwarto Centrum Aktywności Seniora. Z różnych form aktywności organizowanych w Centrum będzie mogło korzystać jednorazowo około 60 osób oraz 20 osób z chorobą Alzheimera.

Centrum Aktywności Seniora w Płocku działa od 2 stycznia 2017 roku w Płocku przy ul. Otolińskiej 6, natomiast 17 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie placówki oraz jej prezentacja dla mediów i płockich seniorów. - Z różnych form aktywności organizowanych w Centrum będzie mogło korzystać jednorazowo około 60 osób oraz 10 osób z chorobą Alzheimera w 2017 roku – docelowo 20 osób. Centrum Aktywności Seniora jest prowadzone nie przez urzędników lecz przez samych zainteresowanych czyli seniorów - Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Płocku, a Dom Dziennego Pobytu dla osób chorych na Alzheimera jest prowadzony przez Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzhaimera – mówił podczas otwarcia prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

W Centrum Aktywności Seniora już są realizowane różnego typu zajęcia i wydarzenia rozwijające zainteresowania płockich seniorów. Będą prowadzone także zajęcia integracyjne, będą organizowane pikniki, imprezy plenerowe, spotkania okolicznościowe, działania międzypokoleniowe. Ponadto będzie prowadzony punkt informacyjny dla mieszkańców Płocka i punkt konsultacyjny dla seniorów. W przyszłości będą organizowane spotkania ze specjalistami. Będzie prowadzony także portal informacyjny o seniorach, dla seniorów i dla wszystkich mieszkańców Płocka.

Koszt inwestycji to łącznie 1.494.068,69 zł, z czego roboty budowlane to 1.444.144,40 zł a wyposażenie 49.924,29 zł.