Gmina Solec Kujawski jako pierwsza w Polsce przeprowadziła nowatorską metodą rekultywację terenów po nasycalni podkładów kolejowych. 16 hektarów obszaru w centrum miasta udało się przywrócić do życia.

Jako pierwsza w Polsce, gmina Solec Kujawski przeprowadziła rekultywację terenów po nasycalni podkładów kolejowych nowatorską metodą. Dzięki jej zastosowaniu 16 hektarów zdegradowanego obszaru w centrum miasta udało się przywrócić do życia.

Zrekultywowanie tak dużego terenu z zastosowaniem biologicznej metody usuwania chemikaliów, bez konieczności wywożenia całej zanieczyszczonej ziemi, to na skalę kraju unikalny projekt. 11 maja zapoznali się z nim zagraniczni goście – partnerzy innego projektu, w którym uczestniczy Solec Kujawski, dzieląc się swoimi doświadczeniami w przywracaniu terenów poprzemysłowych do ponownego wykorzystania. Jest to projekt ReSites Environmental Rehabilitation of brownfield Sites in central Europe realizowany w ramach Programu Interreg Europa Środkowa, finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Plan pobytu partnerów projektu w Solcu obejmował wizytę studyjną na terenie po byłej Nasycalni oraz cykl zajęć warsztatowych w Soleckim Centrum Kultury m.in. dotyczących zarządzania projektem, strategicznych planów działań.