Kalendarz wspólnych działań przeciwko sprzecznym z Konstytucją próbom recentralizacji państwa i odbierania społecznościom lokalnym ich praw zaproponowano podczas spotkania Komietu 29 marca.


KOMUNIKAT Samorządowego Komitetu Protestacyjnego nr 1

W dniu 29 marca 2017 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Samorządowego Komitetu Protestacyjnego, powołanego 16 marca br. przez Forum Samorządowe w Warszawie.

1. Komitet postanowił zaproponować polskim samorządom kalendarz wspólnych działań, które będą podejmowane w najbliższym czasie w ramach przeciwstawiania się sprzecznym z Konstytucją próbom recentralizacji państwa i odbierania społecznościom lokalnym i regionalnym ich praw. Najważniejsze z tych działań obejmują:

a) gremialny udział w planowanym na 6 maja br. spotkaniu Polaków w Warszawie;

b) przyjmowanie przez rady gmin, powiatów i województw (najlepiej w maju, koniecznie przed Dniem Samorządu Terytorialnego, 27 maja) stanowisk popierających Apel Forum Samorządowego z 16 marca i przyjmujących Kartę Samorządności jako zbiór wartości, na jakich zbudowany jest nasz samorząd;

c) zorganizowanie w dniu 27 maja gminnych, powiatowych i regionalnych Dni Samorządu Terytorialnego, w lokalnie przyjętej formie (festyn, spotkanie, wiec itp.) spotkań społeczności lokalnych pod wspólnym hasłem „Twój los w Twoich rękach”, pod flagami gmin, powiatów i województw, dla podkreślenia osiągnięć naszych małych ojczyzn.

2. W celu lepszej koordynacji działań, które są obecnie podejmowane przez różne środowiska, pragniemy powołać Regionalne Samorządowe Komitety Protestacyjne, których zadaniem będzie łączenie i wspomaganie różnych inicjatyw samorządowych, których tak wiele powstaje w ostatnich tygodniach. W skład Komitetów wejdą osoby reprezentujące nasze ogólnopolskie i regionalne organizacje.

3. Komitet postanawia podjąć działania koordynacyjne oraz rozmowy z partnerami na szczeblu ogólnopolskim:

a) współpracę z partiami politycznymi, wspierającymi polską samorządność;

b) współpracę z podmiotami, które podjęły działania w obronie demokracji, w tym:

- Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności,
- stowarzyszenie Ruch Obrony Polskiej Samorządności,
- inne stowarzyszenia i niepartyjne ruchy ogólnopolskie, regionalne i lokalne;

c) rozmowy z Prezydentem RP jako strażnikiem Konstytucji RP, mające na celu obronę zasady pomocniczości (preambuła) i decentralizacji państwa (art. 15).

4. Komitet, w celu wsparcia działań podejmowanych przez wszystkich, którym leży na sercu przyszłość polskich samorządów, postanawia - wykorzystując potencjał naszych organizacji oraz ich członków - zapewnić ruchom samorządowym niezbędne wsparcie prawne i bardziej profesjonalną obsługę medialną. Apelujemy także o stałą obecność informacji o naszych działaniach w samorządowych mediach lokalnych.

Warszawa, 29 marca 2017 r.