Spotkała się Grupy Wymiany Doświadczeń gmin wiejskich w ramach projektu "Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji uczniów".

Pierwsze spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń gmin wiejskich odbyło się 27 i 28 czerwca 2016 r. w Morawicy. Podczas spotkania zaprezentowany został personel projektu, jego założenia, cele, zadania oraz ramowy harmonogram pracy grupy.

Przedmiotem pierwszego spotkania GWD była dyskusja nad diagnozą zarządzania lokalnym systemem oświaty pod kątem rezultatów edukacyjnych. Zaprezentowano "Podstawowe wskaźniki oświatowe JST - członków GWD", opracowane przez eksperta, Mariusza Tobora. Uczestnicy spotkania przedstawili swoje lokalne systemy oświatowe.

Moderator spotkania, Jacek Bulak, zaprezentował swoje doświadczenia we wdrażaniu innowacyjnego projektu edukacyjnego, zaprezentowany również został system oświatowy gminy Morawica. Uczestnicy spotkania odwiedzili szkoły i placówki oświatowego gminy.

Ustalono, że kolejne spotkanie grupy odbędzie się w dniach 14 i 15 września w gminie Lubicz.