Ruszają właśnie kolejne działania edukacyjne w ramach projektu „Rozwój PPP w Polsce”– wizyty studyjne. Pierwsza z nich odbędzie się w Płocku 12 grudnia.

Można już zgłaszać się na pierwszą wizytę studyjną w ramach projektu „Rozwój PPP w Polsce”. To kolejny etap tego projektu. Wcześniej odbyło się 16 szkoleń z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, w których wzięło udział prawie 740 osób. Wizyty są organizowane przez Związek Miast Polskich.

Pierwszym gospodarzem będzie miasto Płock, które z sukcesem wdraża projekt „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku”. To kompleksowe rozwiązanie dla 24 budynków - przedszkoli, szkół, budynków urzędu oraz basenu miejskiego - wdrażane we współpracy z firmą Siemens. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się w załączeniu.

Na wizytę można zgłosić się tutaj: http://www.ppp.gov.pl/projekt-rozwoju-PPP/Strony/I...

Warto wiedzieć, że system on-line Ministerstwa Rozwoju zamyka możliwość zgłaszania się po osiągnięciu limitu 20 osób – stąd decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszych 15 osób jest na liście podstawowej, pozostałe 5 – na liście rezerwowej. W ciągu 2 dni od zamknięcia zgłoszeń osoby z listy podstawowej będą przez organizatorów proszone o pisemne potwierdzenie swojego udziału ( §3 pkt 7 Regulaminu wizyty studyjnej nr 1).

Zwracamy uwagę na zapisy Regulaminu mówiące o tym, że, co do zasady, z uwagi na limit 15 osób na jedną wizytę, w całym cyklu wizyt studyjnych może wziąć udział jedna osoba z danej jednostki. Oznacza to, że jeśli w wizycie nr 1 weźmie udział przedstawiciel danej jednostki, to w przypadku dużego zainteresowania wizytami, na kolejne wizyty ta jednostka nie będzie mogła już zgłosić swojego reprezentanta.

W załączeniu - planowany harmonogram wizyt studyjnych w 2018 roku (m.in. w Gdańsku, Warszawie, Oławie). Kolejnych 5 zaplanowano w roku 2019, jednak ich harmonogram nie jest jeszcze ostatecznie określony. W całym cyklu 12 wizyt zaplanowano zaprezentowanie projektów wdrażanych przez jednostki różnej wielkości i przekrojowo traktujące zarówno tematykę przedsięwzięć, jak i sposób ich realizacji.

Dodatkowych informacji może udzielić p. Joanna Ludwiczak, tel 61 633 50 53, joanna.ludwiczak@zmp.poznan.pl

Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej!