Trwają nabory wniosków do kilku programów Interreg i EIS (Europejski Instrument Sąsiedztwa). JST mogą z nich sfinansować m.in. projekty transportowe, edukacyjne, kulturalne.

Trwają nabory wniosków do kilku programów Interreg i EIS (Europejski Instrument Sąsiedztwa). Korzyści z uczestnictwa w tych programach umożliwiają wnioskodawcom z całej Polski współpracę z zagranicznymi partnerami, korzystanie z ich doświadczeń, co sprzyja podnoszeniu wiedzy, kwalifikacji i kreatywności pracowników biorących w nich udział. Projekty Interreg i EIS wpływają również na rozpoznawalność miasta w Europie oraz rozszerzenie sieci współpracy.

Obecnie trwają nabory do:

Już wkrótce będą ogłoszone nabory do: