Za inwestycje w infrastrukturę miejską, świadome wykorzystanie środków europejskich i regionalnych, zaangażowanie w rozwój kultury i rekreacji Piastów otrzymał tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego 2016.

Miasto Piastów zostało uhonorowane tytułem Lidera Rozwoju Regionalnego 2016 podczas IV Kongresu Polskiej Przedsiębiorczości 27 października w Lublinie.

Lider Rozwoju Regionalnego to prestiżowy ogólnopolski program, którego laureatami zostają miasta i firmy działające dla dobra
lokalnej społeczności – skutecznie pozyskujące fundusze unijne na inwestycje, realizujące je sprawnie i szybko, a przy tym nie zapominające o wielu innych potrzebach mieszkańców. Tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego trafia do miejsc, gdzie widać pozytywne zmiany w otoczeniu dzięki realizacji wielu kluczowych projektów. Program prowadzi Polska Agencja Przedsiębiorczości.

Piastów otrzymał ponadto tytuł Symbolu Polskiej Samorządności 2016.
Kapituła Programu doceniła nieustanny, zrównoważony rozwój Piastowa i pracę na rzecz lokalnej społeczności. Uznano, że dzięki licznym inwestycjom miasto stało się bezpiecznym i atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców. Kluczowym dla Kapituły był również fakt, że wszystkie inwestycje budowlane prowadzone przez Magistrat Piastowa powstaną w nowoczesnej technologii pasywnej, zgodnie z najwyższymi wymogami ekologicznymi.

Tytuł Symbol przyznawany jest od sześciu lat z inicjatywy Monitora Biznesu i Monitora Rynkowego - niezależnych dodatków
specjalistycznych „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Gazety Prawnej”.