Trwają prace przy aktualizacji dokumentu, który wytycza obszary i zadania w zakresie rewitalizacji Piaseczna na lata 2016-2023. Miasto pozyskało 49 600 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Miasto na przygotowanie aktualizacji programu rewitalizacji pozyskało 49 600 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Obecnie zbierane dane wprowadzane są do systemu informacji przestrzennej, gdzie na szczegółowej mapie nanoszone są warstwy
dotyczące poszczególnych obszarów i działalności np. z zakresu działań kulturalnych, problemów społecznych, problemów oświatowych, problemów zdegradowanej zieleni czy problemów zgłaszanych przez policję i straż miejską. Aby dany obszar miasta mógł zostać wpisany do programu rewitalizacji musi spełniać szereg warunków, a ogólna powierzchnia wskazanych obszarów nie może przekraczać 20 proc. powierzchni całego miasta i nie może go zamieszkiwać łącznie więcej niż 30 proc. populacji. Stąd tak ważne jest dobre zdiagnozowanie problemów i wskazanie właściwych lokalizacji.

Projekt, który nosi nazwę „Piaseczno – Miasto Wąskotorowe”, zakończyć ma się na koniec października 2016 roku.