Poszukujemy miast, które chciałyby zaangażować się we współpracę z miastami z Gruzji, Mołdawii i Białorusi. Projekt UE „Mayors for Economic Growth” jest realizowany w 6 krajach Partnerstwa Wschodniego

Szanowni Państwo,

na prośbę dyrektora zarządzającego projektu UE „Mayors for Economic Growth” (M4EG), który jest realizowany w 6 krajach Partnerstwa Wschodniego (PW) (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) poszukujemy miast, które chciałyby zaangażować się we współpracę ze wskazanymi poniżej miastami z Gruzji, Mołdawii i Białorusi.

Projekt dotyczy lokalnego rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy na poziomie lokalnym, dlatego głównymi beneficjentami są gminy. W ramach projektu realizowane jest aktualnie działanie „wymiana kadr”, która dotyczy niektórych aktywnych gmin z regionu PW.
Polega ono na tym, że gmina partnerska z UE (lub raczej urzędnik z gminy partnerskiej UE) przyjeżdża do danej gminy w kraju PW, by przez 3-5 dni wspólnie pracować nad zadaniami z zakresu lokalnego rozwoju gospodarczego oraz wdrażania lokalnego planu rozwoju gospodarczego, który został wcześniej opracowany i oceniony przez Bank Światowy, w ramach projektu. Celem współpracy jest dialog, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Współpracownicy poszukiwani są aktualnie dla trzech samorządów: Telenesti (Mołdawia), Baghdati (Gruzja), rejon Polotsk (Białoruś).

Wszystkie trzy samorządy opracowały w ramach projektu Lokalny Plan Rozwoju Gospodarczego i rozpoczęły jego wdrażanie. Plany te zostały przeanalizowane przez Bank Światowy i ocenione jako dobre lub nawet doskonałe.
Telenesti (Mołdawia) koncentruje się na stworzeniu zielonego parku rolno-przemysłowego;
Połock (Białoruś) jest przede wszystkim zainteresowany rozwojem turystyki, w tym tworzeniem klastra turystycznego i wykorzystaniem IT w rozwoju turystyki;
Baghdatai (Gruzja) ma pewne doświadczenie w organizowaniu lokalnych festiwali, a ich ambicją jest zorganizowanie międzynarodowego festiwalu z liczniejszą i szerszą publicznością.

Oczekiwania wobec polskiego samorządu, zainteresowanego współpracą:


  • wskazanie pracownika, który zajmuje się lokalnym rozwojem gospodarczym
  • wyjazd w/w osoby na 3-5 dniowym pobyt do jednego ze wskazanych 3 samorządów
  • pomoc w sformułowaniu zaleceń i porad dotyczących rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na danym terenie; koszty związane z opisanym wyżej 3-5 dniowym wyjazdem (transport, zakwaterowanie, tłumaczenie itp.) zostaną w pełni pokryte przez Komisję UE, w ramach programu.
  • ewentualna rewizyta przedstawicieli samorządu z kraju PW w polskim mieście (4 do 5 dni).
Więcej informacji o samej inicjatywie można znaleźć na stronie internetowej projektu www.m4eg.eu. Znajdziecie tam Państwo opis programu, w tym listę 266 miast z regionu Partnerstwa Wschodniego – sygnatariuszy inicjatywy M4EG, wśród których możecie Państwo znaleźć również swoje obecne miasta partnerskie.Zainteresowane miasta prosimy o kontakt z działem współpracy zagranicznej Biura ZMP, e-mail: alicja.stachowiak@zmp.poznan.pl, tel. komórkowy: 663 232 232