W ramach projektu „Zarządzanie miastem i gminą miejsko-wiejską w modelu partnerstwa i współpracy – adaptacja do warunków ukraińskich” w Płocku od 19 do 23 listopada gościła delegacja Żytomierza.

W ramach realizacji projektu „Zarządzanie miastem i gminą miejsko-wiejską w modelu partnerstwa i współpracy – adaptacja do warunków ukraińskich” w Płocku gościła delegacja Miasta Żytomierz, Tetiana Hryshchuk – zastępca dyrektora Departamentu Budżetu I Finansów, Oleksandr Zablotskyi – zastępca naczelnika Zarządu Budowlanych Zasobów Komunalnych i Igor Blazhyievskyi – dyrektor Departamentu Rozwoju Miasta i Gospodarki Gruntami.

Uczestnicy w pierwszym dniu wizyty 19 listopada zostali przywitani przez przedstawicieli miasta Płocka w tym zastępcę prezydenta Jacka Terebusa i sekretarza miasta Płocka Krzysztofa Krakowskiego. Goście z Ukrainy w ramach wprowadzenia w zakres zadań samorządu miejskiego mieli możliwość usłyszeć w jakich ramach prawnych samorząd Płocka realizuje swoje zadania. W tym samym dniu goście również zwiedzali Płock, w tym m.in. Katedrę z miejskim przewodnikiem.

W drugim dniu wizyty miejscy urzędnicy Żytomierza rozmawiali z płockimi urzędnikami o planowaniu strategicznym, sposobie planowania i realizacji zadań inwestycyjnych Płocka. Rozmowy w tym zakresie prowadził m.in. skarbnik Wojciech Ostrowski przedstawiając system budżetowania miasta. Delegacja ukraińska była bardzo zainteresowana szczególnie mechanizmami wykorzystywanymi przez Płock w zakresie regulacji podatkowych i sposobu egzekwowania naliczonych podatków oraz prowadzenia ewidencji w tym zakresie. Aby przybliżyć zakres realizowanych inwestycji goście mieli możliwość zapoznania się na terenie miasta z prowadzonymi przez miasto inwestycjami, m.in. nowoczesną przebudową obiektu z końca lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, w którym obecnie mieści się Miejskie Przedszkole Nr 3. Po wizycie na przebudowanym obiekcie, którego powierzchnia zabudowy wynosi ponad 2100 m2, odbyła się wizyta w spółce miejskiej Wodociągi Płockie. Spółka realizuje szeroko zakrojone inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne w mieście pozyskując środki m.in. z Unii Europejskiej. Goście mieli również możliwość odwiedzenia Muzeum Mazowieckiego w Płocku, które posiada bogate zbiory secesji, a także prezentuje historię miasta na przestrzeni ostatnich dziesięciu wieków.

Trzeci dzień wizyty poświęcony był rozwojowi gospodarczemu Płocka i relacjom z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i instytucjami otoczenia biznesu. Przedstawiciele Żytomierza zapoznali się z działalnością „Przetworni” - dedykowanego miejsca na płockiej starówce, które jest miejscem kontaktów biznesowych i wsparcia młodych start-upów. W godzinach popołudniowych odbyła się również wizyta w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym, który jest miejscem tętniącym życiem gospodarczym Płocka.

W czwartek goście z Ukrainy uczestniczyli w uroczystej, pierwszej sesji Rady Miasta Płocka kadencji 2018-2023, na której odbyło się zaprzysiężenie prezydenta Andrzeja Nowakowskiego oraz radnych miasta. Na sesji zabrał głos Igor Blazhyievskyi przekazując pozdrowienia mera Żytomierza Serhija Suchomłyna. Tego dnia delegacja Żytomierza dowiedziałą się również, w jaki sposób płoccy urzędnicy pracują przy planowaniu przestrzennym i jakie oprogramowanie jest wykorzystywane do sporządzania analiz przestrzennych i miejskich opracowań.

Ostatniego dnia wizyty przedstawione zostały aspekty płockiego podejścia do tematu rewitalizacji miasta oraz sprawy związane z ochroną przestrzeni miasta i jego estetyki. Jako miejsce przedstawienia dokonanych przez miasto działań wybrano najstarszą szkołę w Polsce – płocką Małachowiankę, która była rewitalizowana w ramach pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Podczas wizyty gościom towarzyszyli Dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Aneta Pomianowska, Kierownik Referatu Polityki Gospodarczej Miasta Joanna Michalak oraz Kierownik Referatu Strategii i Planowania Piotr Niesłuchowski.

(Tekst: UM Płocka)