Zachęcamy miasta do skorzystania z możliwości szkolenia w ramach Internetowej Platformy Edukacji Samorządowej - „Zmiany w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych po nowelizacji w 2016 roku”.

Pakiet Edukacyjny „Zmiany w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych po nowelizacji w 2016 roku” – przygotowany w ramach Internetowej Platformy Edukacji Samorządowej - jest skierowany do: jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych uczestników rynku zamówień publicznych. Sejm RP uchwalił nowelizację Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych w czerwcu br., obowiązującą od 28 lipca 2016 r.

W skład pakietu wchodzą:

  • Webinaria
  • Forum dyskusyjne – konwersatorium
  • Możliwość wielokrotnego odtwarzania sesji webinaryjnych
  • Dostęp do forum, nagrań i materiałów szkoleniowych przez okres co najmniej jednego miesiąca po webinariach

Uczestnicy tych działań będą uczyć się oceniać prawidłowość przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego w świetle obowiązujących w prawie polskimi i europejskim zasad. Pozwoli im to unikać błędów proceduralnych, a także błędów przy przygotowywaniu ofert, identyfikować ich przyczyny, postrzegać systemowo zagadnienia związane z konkurencyjnym i przejrzystym udzielaniem zamówień publicznych oraz istotę zasad udzielania zamówień.

Pierwsze sesje webinaryjne rozpoczęły się w połowie października br. Dla członków Związku Miast Polskich i uczestników rekomendowanych przez Związek przysługuje 25% rabat.