Pabianice otrzymały 146,5 mln zł unijnego dofinansowania z przeznaczeniem na poprawę jakości komunikacji autobusowej, termomodernizację budynków oświatowych oraz przebudowę linii tramwajowej.

Podczas konferencji w Pabianicach marszałek Witold Stępień przekazał prezydentowi Grzegorzowi Mackiewiczowi podpisane umowy na wszystkie trzy projekty, które łącznie mają wartość 250 mln zł.

„Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” – wartość projektu to 70,5 mln zł, dofinansowanie 48 mln zł, zakończenie w marcu 2020. Miasto m.in. kupi 18 autobusów hybrydowych, powstanie 15 km dróg dla rowerów, dworzec autobusów miejskich na pętli Waltera-Jankego, pojawią się elektroniczne tablice informacji pasażerskiej, biletomaty i monitoringu na wybranych pętlach i przystankach. Pierwszym krokiem będzie zakup nowych autobusów.

„Poprawy efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej gminy miejskiej Pabianice” – wartość projektu to 33 mln zł, dofinansowanie 10,5 mln zł, zakończenie w 2018. Termomodernizacja obejmie 11 budynków: przedszkoli, szkół, żłobka. Miasto realizuje projekt w partnerstwie publiczno-prywatnym. Prace termomodernizacyjne już się rozpoczęły.

„Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” – wartość projektu ponad 146 mln zl, dofinansowanie prawie 88 mln, zakończenie wrzesień 2020 (realizacja prac budowlanych trzeci kwartał 2018). Projekt obejmuje kompleksową modernizację linii tramwajowej 41 w Pabianicach i Ksawerowie. W tym mieści się m.in. przebudowa torowiska, modernizacja sieci trakcyjnej, zwrotnic i trakcyjnych linii kablowych, zmiana układu drogowego wzdłuż głownej ulicy. Pojawi się pas autobusowo-tramwajowy