Podczas drugiego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, zostanie ogłoszona lista rankingowa mikroprojektów przyjętych do dofinansowania.

Drugie spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE realizowane w ramach projektu pn. „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”, Poznań, 13 czerwca 2016 roku

Dnia 13 czerwca 2016 roku w Poznaniu odbędzie się drugie spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w ramach projektu pn. „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu” realizowanego przez Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych.

Głównym tematem spotkania będzie prezentacja wniosków zakwalifikowanych do drugiego etapu w konkursie na mikroprojekty prowadzące do innowacji w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. W trakcie spotkania każdy z przedstawionych wniosków będzie podlegać indywidualnej ocenie merytorycznej przez przedstawicieli każdego z wnioskodawców zakwalifikowanych do drugiego etapu oceny merytorycznej. Na konkurs wpłynęło 20 wniosków z 19 JST. Lista wniosków zakwalifikowanych do drugiego etapu oceny będzie zamieszczona w dniu 7 czerwca na stronie www.razemdlaklimatu.eu.

Komisja Konkursowa na zakończenie spotkania GWD ogłosi listę rankingową mikroprojektów przyjętych do dofinansowania.

Szczegółowe informacje o spotkaniu można znaleźć na stronie projektu