Prawie 8 mln zł dofinansowania na wykonanie termomodernizacji 16 budynków użyteczności publicznej, w tym m.in. placówek oświatowych i żłobka miejskiego, otrzymał Otwock.

Projekt pn. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, IV Oś priorytetowa Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – typ projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

• Ogólna wartość projektu: 9 774 059,66 zł
• Wartość dofinansowania UE: 7 819 2476,72 zł

W ramach projektu planowana jest kompleksowa termomodernizacja 16 budynków użyteczności publicznej w tym:
• Przedszkola nr 4, 6, 10, 15, 17, 18, 20;
• SP nr 1, 9;
• Byłe gimnazja obecnie SP nr 3, 4, 7;
• Żłobek Miejski;
• Muzeum Ziemi Otwockiej;
• Budynki A i C Urzędu Miasta;

Prace obejmą w szczególności termomodernizacja ścian, stropodachów, poddaszy, częściową wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę kotłów grzewczych, instalację nowoczesnego systemu CO, modernizację oświetlenia, zastosowanie OZE.