Roboty w Bobrku przy budowie obwodnicy północnej Oświęcimia idą pełną parą. Jej budowę zainaugurowano 30 maja poprzez symboliczne wbicie łopaty. Połączy drogą wojewódzką nr 933, a drogą krajową nr 44.

Zakres prac obejmuje powstanie: pięciokilometrowej drogi, chodnika i ścieżki rowerowej o długości ok. trzech kilometrów, mostu na Wiśle wraz z wiaduktem kolejowym oraz pięciu rond. Inwestycja zakończy się pod koniec 2017 roku. Całkowity koszt budowy wyniesie prawie 120 mln zł, a 85 procent kosztów pokryją środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ekipy budowlane pracują też w Oświęcimiu w rejonie ul. Chemików. Jak podkreśla wykonawca teraz roboty prowadzone są głównie w obrębie pasów zieleni i polegają na przezbrojeniu infrastruktury.Na tym etapie nie będą ograniczały ruchu na ul.Chemików. Roboty drogowe ruszą na początku sierpnia.

Powstanie obwodnicy północnej Oświęcimia ( DWR) wyprowadzi znaczną część ruchu tranzytowego z Oświęcimia, zmniejszy korki w centrum miasta, ułatwi połączenie Oświęcimia z Krakowem i Śląskiem. Dzięki obwodnicy będzie łatwiej dojechać do Miejskiej Strefy Ekonomicznej czy Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau.