W tegorocznym budżecie Oświęcimia na inwestycje miejskie zabezpieczono ponad 48 mln zł, co stanowi prawie 28 proc. wydatków budżetu. 16 mln zł pozyskano z pieniędzy zewnętrznych, w tym unijnych.

Znany jest budżet miasta na 2018 rok. Dokument, który pozwala na sprawne zarządzanie finansami miasta został uchwalony na grudniowej sesji Rady Miasta. Dochody wyniosą ponad 198 mln zł, a wydatki ponad 214 mln zł. – Budżet na 2018 rok, który został przyjęty zdecydowaną większością głosów pokazuje, że możemy znaleźć dobre rozwiązania, które przyczyniają się do rozwoju naszego miasta i służą oświęcimianom – uważa prezydent Janusz Chwierut. Najwięcej pieniędzy budżetowych pochłonie oświata, bo blisko 49 mln zł. Transport i łączność to ponad 38 mln zł. Na gospodarkę mieszkaniową jest ponad 11,4 mln zł, administrację publiczną ponad 16,4 mln, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano ponad 16,4 mln zł. Na pomoc społeczną jest 14,6 mln zł, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego ponad 15,7 mln zł, a na kulturę fizyczną 18,5 mln zł. Na inwestycje miejskie zabezpieczono ponad 48 mln zł, co stanowi prawie 28 proc. wydatków budżetu. W tym 16 mln zł pozyskano z pieniędzy zewnętrznych, w tym unijnych.

Najważniejsze tegoroczne inwestycje to: dokończenie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8, domu osiedlowego na Zasolu, rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego typu Park & Ride, zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu, zabezpieczenie zamkowego wzgórza i muru oporowego oraz rozpoczęcie przygotowań do udostępnienia tuneli pod zamkiem do zwiedzania, termomodernizacja obiektów miejskich, rozbudowa i modernizacja Dziennego Domu Pobytu. W budynku dawnego ratusza w Rynku Głównym 2 otwarta zostanie latem filia Muzeum Zamek, gdzie obok części wystawienniczej będzie również Punkt Informacji Turystycznej.

Na ten rok zaplanowano też 74.920 zł na dotację do PWSZ. Ponadto utworzono rezerwę celową na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli w wysokości 300 tys. zł. Ponad 1,5 mln zł jest na wsparcie organizacji i stowarzyszeń pozarządowych. Po 30 tys. zł mają Młodzieżowa Rada Miasta i Oświęcimska Rada Seniorów.