Jednym z ważniejszych punktów ostatniej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego było głosowanie nad wprowadzoną przez prezydenta miasta uchwałą o przekazaniu dotacji dla Powiatu Ostrowieckiego.

Jednym z ważniejszych punktów ostatniej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego było głosowanie nad wprowadzoną przez prezydenta miasta uchwałą w sprawie przekazania dotacji dla Powiatu Ostrowieckiego.

Prezydent Jarosław Górczyński zaapelował do radnych o poparcie tej inicjatywy i przekazanie kwoty 311.999 zł z przeznaczeniem na zakup echokardiografu dla ostrowieckiego szpitala.

- To urządzenie potrzebne jest mieszkańcom naszego miasta, mieszkańcom naszego regionu i powiatu. Bez względu na przeciwności i złośliwości chcę być ponad tym bo wiem, że wybrani zostaliśmy przez naszych mieszkańców, to im mamy służyć i to oni będą nas oceniać. Stąd z tego miejsca chcę zawnioskować do Państwa Radnych abyśmy wprowadzili do porządku obrad uchwałę i przekazali w sumie kwotę 311.999zł na zakup specjalistycznego aparatu echokardiografu dla ostrowieckiego szpitala – mówił do radnych Prezydent Jarosław Górczyński. - Bez względu na opcje polityczne i bez względu na zapatrywania, to ma służyć nam wszystkim, mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego.

Ostrowieccy radni jednogłośnie opowiedzieli się za zwiększeniem dotacji z myślą o zakupie echokardiografu.