Ostrowiec Świętokrzyski w pełni popiera tezę, iż samorządności trzeba uczyć od najmłodszych lat. Organizuje konkurs „Najmłodsi Samorządni”, który ma wyłonić najprężniej działające samorządy szkolne.

Kształtowanie wszechstronnie rozwiniętej osobowości młodych ludzi i przygotowanie ich do życia w dorosłym społeczeństwie jest celem placówek wychowawczych. Należy jednak zdać sobie sprawę, że sama wiedza to zdecydowanie za mało do uzyskania umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie. W związku z tym, istotną rolą szkoły jest kształtowanie tych umiejętności poprzez wdrożenie do praktycznego działania i zdobywania doświadczenia. Możliwość realizacji tych zadań i sprawdzenia się w różnych rolach społecznych otwiera się poprzez działania samorządów szkolnych.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w pełni popiera tezę, iż samorządności trzeba uczyć od najmłodszych lat. W związku z tym, w celu jeszcze większego wzmocnienia zainteresowania życiem społecznym i wdrażania młodych do demokracji i realizacji zamierzeń rozwoju samorządności postanowiliśmy zaprosić uczniów klas IV – VII szkół podstawowych i klas II –III szkół gimnazjalnych do udziału w konkursie „Najmłodsi Samorządni”, którego celem jest wyłonienie najprężniej działających samorządów szkolnych. Pod uwagę będzie brany całokształt działań do czerwca 2018 roku. Szczególnie istotne będą działania na niwie społeczno – obywatelskiej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2018 roku i połączone będzie z Olimpiadą Wiedzy o Samorządzie Lokalnym dedykowaną dla tego samego grona odbiorców.