Inwestycje pozwolą zabezpieczyć przed powodzią mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Wzdłuż rzeki Modły powstaną cztery suche poldery zalewowe - to wynik dobrej współpracy samorządów i nie tylko.

Dobra współpraca lokalnych samorządów, Urzędu Marszałkowskiego oraz Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach doprowadziła do zawarcia porozumienia na zabezpieczenie przed zalewaniem przez rzekę Modłę. Wzdłuż rzeki Modły powstaną cztery suche poldery zalewowe. Dwa na rzece Modle oraz na dopływach od Mychowa i Szwarszowic. Koszt zadania to ponad 18 milionów złotych, przy czym, aż 15 milionów zł stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycja pozwoli zabezpieczyć przed powodzią mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego i Bodzechowa.

Uroczyste podpisanie umów odbyło się w ostrowieckim Urzędzie Miasta. Umowy podpisali Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Marek Szczepanik, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Anna Koziełło, Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Jarosław Górczyński oraz Zastępca Wójta Bodzechowa, Roman Kaczmarski. Wicemarszałek Marek Szczepanik podkreślił, że zadania przeciwpowodziowe to jeden z priorytetów w działaniach podejmowanych przez Zarząd Województwa.

- Dzisiejsze porozumienie ma wyjątkowe znaczenie dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego oraz gminy Bodzechów. Nasi mieszkańcy mają z pewnością w pamięci kataklizmy powodziowe, które dotknęły nas w 1996, 2001, 2006 i 2007 roku. Mieliśmy wtedy duże problemy z rzekami przepływającymi przez Ostrowiec Świętokrzyski, czy dopływającymi do Kamiennej. Jestem zwolennikiem opinii, że lepiej przeciwdziałać, niż usuwać skutki. Dlatego postanowiliśmy się zabezpieczyć na przyszłość. Wspólnie z gminą Bodzechów oraz Urzędem Marszałkowskim zawarliśmy porozumienie dotyczące przygotowania koncepcji budowlanej dotyczącej poprawy bezpieczeństwa powodziowego Ostrowca Świętokrzyskiego oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły – poinformował Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Jarosław Górczyński. - Do tego celu zostanie również wykorzystany istniejący zbiornik w Częstocicach. Obecny staw stanowić będzie polder zalewowy służący w razie zagrożenia do redukcji fali powodziowej – dodał prezydent miasta.

Ogólnie planowane przedsięwzięcie ma na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe Ostrowca Świętokrzyskiego i Gminy Bodzechów w oparciu o stworzenie systemu retencji wód z siecią zbiorników z rezerwą przeciwpowodziową. Ponadto zostaną rozbudowane wały przeciwpowodziowe w ujściowym odcinku Modły do rzeki Kamiennej. To wszystko ma zabezpieczyć przed skutkami powodzi i związanymi z nimi stratami gospodarczymi, materialnymi oraz zanieczyszczeniami naniesionymi przez wezbrane wody. Na to zadanie, w ramach konkursu na projekty związane z przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych, Zarząd Województwa otrzymał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dofinansowanie w wysokości 15 mln 750 tys. zł. Na zlecenie ŚZMiUW w Kielcach została opracowana i zatwierdzona dokumentacja projektowa przy współudziale finansowym Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz Gminy Bodzechów. Oba samorządy przekazały na ten cel po 174 537,00 zł. Prace przy budowie polderu i suchych zbiorników będą realizowane w latach 2018-2019 i muszą być zakończone i rozliczone do 2020 roku.

- Przedsięwzięcie obejmie budowę systemu czterech suchych zbiorników przeciwpowodziowych o powierzchni 4,9 ha, 0,8 ha, 5,6 ha, 4,9 ha z przegrodami piętrzącymi, regulację rzeki Modły na długości 205 m, regulację dopływu spod Mychowa na długości 84 m, przebudowę i remonty przepustów na rzece oraz częściowe podwyższenie lewego wału przeciwpowodziowego – wyjaśniła dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Anna Koziełło. - Zadaniem suchych zbiorników wodnych będzie przejęcie w całości i zretencjonowanie odpływów wywołanych nawałnicami.

Modła, czyli prawobrzeżny dopływ Kamiennej, którego źródło rzeki znajduje się w okolicach miejscowości Mychów-Kolonia, ujście do Kamiennej w Ostrowcu Świętokrzyskim wielokrotnie stanowiła zagrożenie dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego oraz gminy Bodzechów. Przypomnijmy, że trzy najpoważniejsze zalania miały miejsce w 1996, 2001 i 2007 roku. W czerwcu 1996 roku po oberwaniu chmury Modła wylała powodując znaczne straty m.in. w ostrowieckiej dzielnicy Częstocice. Jeszcze poważniejsza w skutkach była powódź z lipca 2001 r. kiedy to Modła wraz z drugim dopływem Kamiennej, rzeką Szewnianką, spowodowała zatopienie większej części prawobrzeżnego, dolnego Ostrowca. Także oberwanie chmury w maju 2007 roku spowodowało kolejne wylanie rzeki. Ewakuowani zostali mieszkańcy dwóch bloków. Dzięki akcji pracowników Cukrowni „Częstocice”, którzy ułożyli worki z piachem, udało się uchronić zakład przed zalaniem. Zalanych zostało kilkadziesiąt budynków w mieście. Jednakże dzięki odważnej decyzji pełniącego wówczas funkcję wiceprezydenta miasta Jarosława Górczyńskiego udało się uniknąć większych strat. Skierowano wówczas falę powodziową na tereny zajmowane przez ogródki działkowe.