Miasto podpisało porozumienie o współpracy z Aresztem Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim. W jego ramach osoby osadzone w ostrowskim areszcie będą świadczyć nieodpłatną pracę na rzecz Ostrowa.

Miasto podpisało porozumienie o współpracy z Aresztem Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim. W jego ramach osoby osadzone w ostrowskim areszcie będą świadczyć nieodpłatną pracę na rzecz Ostrowa.

Mogą to być prace prowadzone przez podmioty podległe miastu, np. przy sprzątaniu, czy nasadzaniu zieleni.
Dodatkowo, osoby pozbawione wolności, ale także funkcjonariusze aresztu, będą wspierać miasto w przygotowaniach akcji kulturalnych, m.in. koncertów, festynów, itp.

- Dotychczasowa współpraca pomiędzy Aresztem Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim a miastem przebiega wzorcowo, a jej efektem jest podpisanie tego porozumienia. Mogliśmy się o tym przekonać choćby po niedawnych pracach porządkowych po przejściu orkanu. Bardzo dziękuję za to dyrektorowi ostrowskiego aresztu, panu Waldemarowi Zarembie, który jest niezwykle zaangażowany we wprowadzanie programów resocjalizacyjnych w swojej jednostce. Oboje liczymy, że praca osadzonych, poza oczywistym i pozytywnym skutkiem dla miasta, przyczyni się do kształtowania wśród nich społecznie pożądanej postawy – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Nie wszyscy osadzeni mogą wziąć udział w pracach na zewnątrz aresztu. Jest to swoiste wyróżnienie.