W Ostrowie trwają konsultacje społeczne dotyczące organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt na terenach miejskich. Zainteresowanie mieszkańców tematem jest bardzo duże.

W Ostrowie trwają konsultacje społeczne dotyczące organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt na terenach znajdujących się we władaniu miasta. Zainteresowanie mieszkańców konsultowanym tematem jest bardzo duże. Do Urzędu Miejskiego wpłynęło już blisko 200 opinii. – Tak duży odzew mieszkańców stanowi dowód na to, że chcą oni wyrażać swoje
opinie na tematy, które w ostatnim czasie poddawane były konsultacjom społecznym. To realne konsultacje, w których głos mieszkańców jest rzeczywiście brany pod uwagę – podkreśla prezydent Beata Klimek. Zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi opiniami uczestników konsultacji.

Temat ten jest na tyle interesujący i ważny dla społeczeństwa, że mieszkańcy nie tylko nadsyłają swoje opinie poprzez formularz
elektroniczny, ale także chętnie wyrażają je przychodząc w tym celu osobiście do Urzędu Miejskiego. Do ostrowskiego magistratu zgłaszają się przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji dotyczących konsultacji.

- Konsultacje społeczne są okazją do wymiany argumentów i opinii pomiędzy mieszkańcami i samorządem. W obecnej kadencji mają one rzeczywisty wpływ na podejmowane w mieście decyzje. Tak było w przypadku Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego, kiedy to w konsultacjach wzięło udział ponad 300 osób, a wiele sugestii mieszkańców zostało wziętych pod uwagę przy tworzeniu zasad tego projektu – mówi Beata Klimek, prezydent miasta.